Få støtte til kurs og kompetanseheving med bio-midler

Bio-midler: Få støtte til bedriften

Uansett om du driver lokalt eller nasjonalt så er biomidler en fin støtteordning som kan gjøre store utslag for din bedrift.

Biomidler eller tilskudd til bedriftsintern opplæring er pengestøtte som skal gå til kompetanseheving av ansatte for å gjennomføre nødvendig omstilling i bedriften.

En enkel forklaring på hva dette betyr i praksis er dette penger du som lokal bedrift kan få helt gratis fra fylkeskommunen for å gå på kurs eller skole.

Hvis du finner områder hvor du mener bedriften kan dra nytte av å få mer kompetanse på, som f.eks. tjenesteyting, drift eller markedsføring, så kan du enkelte sende en søknad og få dekket kostnaden for kurset. Det varierer fra sted til sted hva som kvalifiserer til støtte til bedriften, og hvem som deler de ut. I noen tilfeller finnes det pengestøtter som ikke omtales som biomidler, men er støtte til kompetansehevende aktivitet i bedriften

For eksempel har bedrifter i Hallingdal og Valdres mulighet til å søke støtte fra Kimen til Vekst til kursprogrammer fra næringshagene innen felter som innovasjon og styreledelse. Nyli AS er en av kurspartnerne her, og tilbyr kurs innen markedsføring og synlighet. Les mer om støtteordningen Kimentilvekst.no.

Flott ordning som styrker bedriften

Ikke bare er det en måte å motivere ansatte på, slik at de blir bedre i arbeidet sitt, men også en måte du kan vise at du verdsetter de ansatte og vil at de skal bli bedre – på den måten sikre deg at de ikke finner seg en annen jobb og forsvinner fra din bedrift.

Et av de overordnede målene med bio-ordningen er i følge Regionalforvaltning.no at den skal sørge for økt kompetanseheving for å hindre utestenging fra arbeidsmarkedet, så det er et sosialt aspekt ved dette også. Nyttig for deg, nyttig for bedriften og nyttig for arbeidsmiljøet.

Lenksamling med infosider om Bio-midler fra forskjellige fylkeskommuner og regioner:

Agder fylkeskommune: https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Innlandet fylkeskommune: https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/bedriftsintern-opplaring-bio.19843.aspx

Nordland fylkeskommune: https://www.nfk.no/tjenester/tilskudd/tilskudd-for-bedrifter/bedriftsintern-opplaring-bio-2022.7924.aspx

Vestfold og Telemark fylkeskommune: https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompetanse-og-inkludering/tilskudd/bedriftsintern-opplaring-bio-midler/

Vestland fylkeskommune: https://www.vestlandfylke.no/narings–og-samfunnsutvikling/kompetanse-i-arbeidslivet/utlysing-av-bio-midlar/

Viken: https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring-bio-ordningen-2022.88518.aspx

Rogaland fylkeskommune: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/bedriftsintern-opplaring-bio/

Troms- og Finmark fylkeskommune: https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/skole-og-opplaring/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Trøndelag: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/virkemidler-og-tilskudd/bio-trondelag/

Gratis veiledningssamtale

Har du konkrete spørsmål eller bare lurer på noe innen markedsføring, vekst eller salg? Book en gratis digital veiledningssamtale med Henning eller Øistein.
(Helt uforpliktende, og vi har taushetsplikt)

Følg oss på sosiale medier

Facebook

Her poster vi bloggartikler og innhold for deg som driver lokal bedrift

Instagram

Følg med oss på eventyr rundt i vårt langstrakte land.

YouTube

Nyttige videoer med tips og triks for deg som driver lokal bedrift

Flere artikler

Last ned gratis markedsplan

Et viktig verktøy for å få oversikt over sesonger og kundegrupper. Last ned en gratis markedsplan for små bedrifter og lokalt næringsliv i bunnen av artikkelen,

LES MER

Noen av våre prosjekter

Kontakt oss

GRATIS LÆRINGSMIDLER

Gratis veiledningsamtale

Samtalen varer maks 30 minutter, gjennomføres digitalt. Samtalen er selvfølgelig helt konfidensiell og medfører ingen forpliktelser. Dette er et gratistilbud for å bli kjent med deg som bedrift, og styrke lokalt næringsliv