Digitalt nyhetsbrev for Gol IL

Gol IL var en av mange som har deltatt på Nylis gratiswebinar, og resultatet var et samarbeid der Nyli AS blant annet utarbeider nyhetsbrev for Gol IL.

Nyhetsbrevet bidrar til en sterkere profilering ovenfor medlemmer og hyttefolk i området, og en arena hvor idrettslagets sponsorer får vist seg fram. Nyhetsbrevet har bidratt til økt aktivitet og bookinger av idrettshallen til Gol IL.

Flere kundecaser