Etnedal utvikling, Valdres

I EtnedaI har vi vært med på prosjektet rundt Etnedal Utvikling.
Dette innebar utarbeidelse og gjennomføring av spørreundersøkelser og intervjuer, samt kursprogram for lokalt næringsliv.

Som resultat av programmet er det bevilget penger til en halv stilling prosjektstilling med fokus på profil- synliggjøring av lokalt næringsliv -økt verdiskapning. Både digitalt og tradisjonelt.

I tillegg er det bevilget penger til markedsføring og næringslivet i Etnedal

Avisa Valdres – Etnedal Utvikling legger fram forprosjekt (Betalingsmur)

Flere kundecaser