Fritidsbolig.net

Fritidsbolig.net er en unik markedsføringsportal for lokalt næringsliv. Portalen sikrer lokalt næringsliv en tydeligere formidling til sine potensielle kunder. Dette vil i stor grad si hyttefolk i hyttekommuner, men kan like got være innbyggere i egen og nabo kommune som turister.

Fritidsbolig.net sprer seg i dag over alle kommuner i Hallingdal og har startet i Numedal. Nå er vi i dialog med flere kommuner som ser at en slik portal styrker lokalt næringsliv og er et tilskudd til tradisjonelle destinasjons sider.

Se fritidsbolig.net her: klikk

Ta kontakt med oss om du ønsker markedsføring på fritidsbolig.net

Du må ikke fylle inn telefonnummer, men vi kommer raskere i dialog 🙂