Inspirasjonsseminar Rindal Næringsforum

Etter å ha deltatt på gratiswebinaret leide Rindal Næringforum inn Øistein og Henning for avholde Nylis inspirasjonseminar som del av arrangementet Den Store Hyttedagen.

Inspirasjonseminaret til Nyli tok for seg en rekke punkter traff godt hos de oppmøte bedriftene fra Rindal og omliggende kommuner, og lokalavisen Trollheimsporten skrev en lengre artikkel om Hytteseminaret i Rindal. Les artikkelen i sin helhet her:

Trollheimsporten – Vil gjøre lokale bedrifter mer synlige for hyttefolket

Flere kundecaser