Kurs og webinar for Kimen til vekst

Stiftelsen Kimen Til Vekst har som formål er å bidra til økt verdiskaping i Hallingdal og Valdres gjennom nærings- og utviklingstiltak.

Stiftelsen er opprettet av Sparebank 1 Hallingdal Valdres med midler fra bankens gavefond til allmennyttige formål. 

Etter å ha deltatt på gratiswebinaret endte Nyli AS opp med med å bli en kurspartner i støtteprogrammet som Kimen til Vekst gir ut til bedrifter i Valdres. Dette omfatter at bedrifter i Valdres kan, gjennom Kimen til Vekst, delta på vårt kurs Smart salg i nye tider.

Arbeidet med løft av digital markedskompetanse og kursing av bedrifter i Valdresregionen har ledet til mange gode samarbeid. 

Nyli AS arrangerer også webinarer for Kimen til Vekst i tilfeller der Stiftelsen ønsker å formidle viktig informasjon til samarbeidspartnere og organisasjoner. 

Kimen til Vekst – Digital markedskompetanse 2022

Ta kontakt med oss så kan vi diskutere dine behov

Flere kundecaser