Intervju

I Nyli har vi jobbet med intervjuer i mange år og har erfaring med å stille de riktige spørsmålene til de riktige personene. Ofte kan intervjuene bekrefte en situasjon og tillegg bringe frem helt nye synspunkter og muligheter som er viktig for utvikling av lokalt næringsliv eller en kommune.

 

I en kommune finnes det mange viktige personer som kan involveres i en prosess med å skape nye verdier. Når vi spør, lytter og ikke minst analyserer de svarene vi får dannes et godt grunnlag for å tenke fremover i utvikling og verdiskapning.

 

Intervjuene dreier seg nettopp om å skape et bilde av hva disse personene har av erfaringer og hva de ser som muligheter som man kan utnytte bedre. Ofte snakker vi med 15 personer fra ulike roller med ulikt ansvar på ulike nivåer. Det har erfaringsmessig gitt oss et godt bilde som kan brukes videre i verdiskapningen.

Vil du høre mer om hvordan vi kan bidra til ditt næringslag?
Fyll ut skjemaet – så tar vi kontakt​

Stoppested Flå

Flå Vekst ble etablert i 2014, som destinasjons- og næringsutviklingsselskap. I 2021 kan Flå Vekst skilte med omlag 50 medlemmer og prosjektet Stoppested Flå.

Siden våren 2021 har Nyli vært involvert i Stoppested Flå. I Prosjektet gjennomførte Nyli intervjuer og spørreundersøkelser for Flå Vekst, etterfulgt av kursprogram for lokalt næringsliv.

Våren gjennomførte vi intervjuer av ulike personer i roller som ordfører, kommunaldirektør, ledere av hyttevel utbyggere og lokalt næringsliv. På bakgrunn av informasjonen vi hentet inn gjennom intervjuer og spørreundersøkelser blant innbyggere og hyttefolk kunne vi utarbeidet en helhetlig rapport over dagens situasjon og reelle ønsker/behov som fantes i kommunen.

Høsten 2021 gjennomførte vi vårt kursprogram Smart Salg i Nye Tider, med det formål om å styrke lokalt næringsliv. Les mer om kursprogrammet her.

Takk!
Din henvendelse er mottatt.

Du vil høre fra oss i løpet av kort tid