Smart salg i nye tider

Vi i Nyli AS har tro på at den rette oppfølgingen vil gjøre at kursdeltakere får et langt større utbytte og gjennomføringsevne. Derfor har vi en rekke tjenester som tilbys våre kursdeltakere

I 2022 tilbyr vi kursprogrammet
Smart Salg i Nye Tider gjennom egne nettsider og Stiftelsen Kimen til Vekst*

*Kimen til Vekst er en stiftelse av Sparebank 1 Hallingdal Valdres, og egne vilkår gjelder.

Vekstprogram og oppfølging

Over 80 kursdeltakere og 125 kunder siden 2019

Smart salg i Nye tider er et unikt program for omstilling og nytenking i et marked i vekst og endring

selg mer til eksisterende og nye kunder

Lokale bedrifter må skape synlighet og lojalitet

I et stadig mer digitalisert marked er det viktig å ta posisjon både fysisk og digitalt for å tiltrekke seg kunder

smart salg i nye tider

Smart Salg i Nye Tider er verktøyene for å
både finne og snakke direkte til de viktigste
kundene for din bedrift.

Smart salg i nye tider er et unikt digitalt program som består av 5 digitale moduler og 3 måneder praktisk oppfølging av ny aktivitet- og markedsplan som inkluderer nye rutiner for salg og markedsføring for å sikre resultater for din bedrift.

KURSMODULER

Modul 1

HVEM ER DIN MÅLGRUPPE OG HVORDAN ER GRUPPENS HANDLEMØNSTER?

Du lærer å definere drømmekundene for dine ulike produkter og tjenester.

Modul 2

HVORDAN BRUKE DIGITALE MARKEDSFØRINGSKANALER?

Du lærer hvordan og når du skal bruke bilde, tekst og video i din markedsføring.

Modul 3

HVORDAN KOMBINERE DIGITALE MEDIER MED TRADISJONELT SALG?

Du lærer hvordan og hvorfor du skal kombinere salg gjennom digitale kanaler og
tradisjonelt salg

Modul 4

HVILKE PRODUKTER OG TJENESTER SKAL HA HVILKE MARKEDSFØRINGSAKTIVITER?

  • Du lærer å konkretisere dine aktiviteter basert på dine produkter og tjenester.
  • Du lærer å sette opp en markedsføringsplan med aktiviteter for hele året

Modul 5

HVORDAN KAN MAN SAMHANDLE OG DELE IDEER MED KOLLEGAER I SAMME BRANSJE OG PÅ TVERS AV GEOGRAFI

Du lærer hva det vil si å etablere- og være en del av et kreativt samarbeidsnettverk

Målgruppe

Vi bistår våre kunder i å definere sin målgruppe og drømmekunde. Dette gjør at våre kunder får et bedre bilde på hva de bør tilby av produkter og tjenester til sin kundeportefølje.  Vi har også fokus på hvilke markedsføringsplattformer det er riktig å bruke i kommunikasjon med sine kunder. 

Effektiviseringsverktøy

Alt for ofte ser vi at kunder ikke har tid til å gjøre alt de skal og de utnytter kanskje heller ikke ansatte optimalt. Noen ganger kan det være hjelp i å bruke ulike verktøy. Nyli har erfaring med bruk av verktøy innen: kundeoppfølging, planlegging, markedsføring, salg, webdesign, og automatisk mailutsendelse. 

Spørreundersøkelse

Vi har erfaring med å kombinere tradisjonelle spørreundersøkelser med Quiz. Dette skaper et større engasjement og øker antall besvarelser. Flere av våre kunder har også trukket ut premier for å øke deltakelsen. Trengningen av dette har vi gjennomført med våre kunder og også lagt det ut i sosiale medier. Gå inn for å se nærmere på de oppdragene vi har utført. 

Ta kontroll - få flere kunder

5 Digitale kursmoduler

Utarbeidelse av markeds- og aktivitetsplan

Tre måneder personlig oppfølging

En ny og strukturert tilnærming som gir resultater

Ta kontroll - få flere kunder

5 Digitale kursmoduler

Utarbeidelse av markeds- og aktivitetsplan

Tre måneder personlig oppfølging

En ny og strukturert tilnærming som gir resultater

Hva får du?

TA KONTROLL OVER HVILKE KUNDER DU MARKEDSFØRER DEG TIL, OG HVORDAN DU MARKESFØRER DEG

PERSONLIG OPPFØLGING OG TILPASNING SLIK AT DU FÅR RESULTATER AV KURSET

FORSTÅ HVORDAN DU EFFEKTIVT KOMBINERER DIGITAL OG TRADISJONELL MARKEDSFØRING

MÅLBARE RESULTATER OG 1-TIL-1-SAMTALER GIR KONKRET VEILEDNING FOR HVA DU KAN GJØRE MED DIN BEDRIFT

EFFEKTIVISER OG STRUKTURER TILNÆRMINGEN FOR HVORDAN DU VISER DEG FOR KUNDER

I SAMARBEID MED OSS UTARBEIDER DU DIN EGEN MARKEDSOG AKTIVTETSPLAN TILPASSET DIN BEDRIFT

Bli med du også!

Praktiske detaljer om hva du får i programmet som gjør det fleksibelt for deg å gjennomføre og skape verdier

Oppfølging

Programmet forbereder deg på alle faser av markedsføringsaktiviter. Salgsresultatene kommer som et resultat av hva man gjør.

1-til-1-veiledning

Med digital personlig veiledning får du oppfølging av Henning og Øistein – Konkrete tips og veiledning skreddersydd din bedrift.

Spørretime

Q&A – Questions & Answers er svært nyttige live-spørresesjoner der du og andre kursdeltakere får svar på spørsmål og funderinger.

120 +

Fornøyde kunder

Lokal Verdiskapning – Nyli AS ble stiftet høsten 2019, og har siden da arbeidet med over 120 bedrifter og prosjekter med hensikt å hjelpe lokale bedrifter med verdiskapning, økt salg og synlighet. Rådgivningsselskapet har i dag kunder i flere av de mest populære hytteområdene i Norge, og bistår med undersøkelser, rådgivning og utvikling i en rekke prosjekter på kommunalt nivå.

Ønsker du mer informasjon?

Book en veiledningssamtale der vi kan finne ut om kursprogrammet passer for din bedrift, samt komme med konkrete tips til strakstiltak for å styrke bedriften – det helt gratis og uforpliktende.

DIGITALE VERKTØY

Kimen Til Vekst - Påmelding

Kontakt oss

Takk!
Din henvendelse er mottatt.

Du vil høre fra oss i løpet av kort tid