fbpx

Kursprogram

Vi i Nyli AS har tro på at den rette oppfølgingen vil gjøre at kursdeltakere får et langt større utbytte og gjennomføringsevne. Derfor har vi en rekke tjenester som tilbys våre kursdeltakere

Vinter/Vår 2022 tilbyr vi kursprogrammet
Smart Salg i Nye Tider

SMART SALG I NYE TIDER

UNIKT PROGRAM SKREDDERSYDD FOR LOKALE BEDRIFTER

Markedsføring

Vi ser på hvordan man effektivt kan presentere sine produkter og tjenester. Våre kunder setter pris på vår pragmatiske tilnærming som leverer effektive løsninger som skaper verdi. Det er ofte ikke tid og penger det står på, men små målrettede justeringer. 

Markedsplan

En markedsplan kan hjelpe deg til å bli litt mer strukturert og ikke bruke like mye tid hver gang du vurderer dine markedsføringstiltak. Med digital markedsføring kan man lett få oversikt over resultater av markedsføringen og ta stilling til hva man skal gjøre neste gang. En oversikt over hva man skal gjør er et nyttig verktøy for å bli målrettet i sin markedsføring på digitale kanaler.

Strategi

Kundenes handlemønster endrer seg og det siste året i enda større grad enn tidligere. De fleste bedrifter bør vurdere sine salg og markedsførings aktiviteter, men det er ikke alt. Det blir viktigere og viktige å vurdere produktene og tjenestene man tilbyr. Mange av våre kunder har økt verdien til bedriften ved å selge nye produkter og tjenester på nye måter.  

Målgruppe

Vi bistår våre kunder i å definere sin målgruppe og drømmekunde. Dette gjør at våre kunder får et bedre bilde på hva de bør tilby av produkter og tjenester til sin kundeportefølje.  Vi har også fokus på hvilke markedsføringsplattformer det er riktig å bruke i kommunikasjon med sine kunder. 

Effektiviseringsverktøy

Alt for ofte ser vi at kunder ikke har tid til å gjøre alt de skal og de utnytter kanskje heller ikke ansatte optimalt. Noen ganger kan det være hjelp i å bruke ulike verktøy. Nyli har erfaring med bruk av verktøy innen: kundeoppfølging, planlegging, markedsføring, salg, webdesign, og automatisk mailutsendelse. 

Spørreundersøkelse

Vi har erfaring med å kombinere tradisjonelle spørreundersøkelser med Quiz. Dette skaper et større engasjement og øker antall besvarelser. Flere av våre kunder har også trukket ut premier for å øke deltakelsen. Trengningen av dette har vi gjennomført med våre kunder og også lagt det ut i sosiale medier. Gå inn for å se nærmere på de oppdragene vi har utført. 

Kurs og webinar for Kimen til vekst

Stiftelsen Kimen Til Vekst har som formål er å bidra til økt verdiskaping i Hallingdal og Valdres gjennom nærings- og utviklingstiltak.

Stiftelsen er opprettet av Sparebank 1 Hallingdal Valdres med midler fra bankens gavefond til allmennyttige formål. 

Etter å ha deltatt på gratiswebinaret endte Nyli AS opp med med å bli en kurspartner i støtteprogrammet som Kimen til Vekst gir ut til bedrifter i Valdres. Dette omfatter at bedrifter i Valdres kan, gjennom Kimen til Vekst, delta på vårt kurs Smart salg i nye tider.

Arbeidet med løft av digital markedskompetanse og kursing av bedrifter i Valdresregionen har ledet til mange gode samarbeid. 

Nyli AS arrangerer også webinarer for Kimen til Vekst i tilfeller der Stiftelsen ønsker å formidle viktig informasjon til samarbeidspartnere og organisasjoner. Les mer om webinar her

Kimen til Vekst – Digital markedskompetanse 2022

Takk!
Din henvendelse er mottatt.

Du vil høre fra oss i løpet av kort tid