Spørreundersøkelse

I Nyli har vi jobbet med spørreundersøkelser i mange år og har erfaring med å stille de riktige spørsmålene. Ofte kan undersøkelsen bekrefte en situasjon og i tillegg bringe frem helt nye synspunkter og muligheter som er viktig for utvikling av lokalt næringsliv og eller en kommune.

Når vi spør, lytter og ikke minst analyserer får man et godt grunnlag for å tenke fremover i utvikling og verdiskapning.

Et stort antall kommuner har flere hyttefolk enn innbyggere. I mange andre kommuner er turismen en viktig kilde til inntekter. Det er viktig å spørre de ulike målgruppene om deres synspunkter for å skape et fundament for vekst.

Ved bruk av profesjonelle verktøy samler vi inn og fremstiller data på en lett forståelig måte.

Vil du høre mer hvordan vi kan styrke ditt næringslag?
Fyll ut skjemaet - så tar vi kontakt med deg

Stoppested Flå

Flå Vekst ble etablert i 2014, som destinasjons- og næringsutviklingsselskap. I 2021 kan Flå Vekst skilte med omlag 50 medlemmer og prosjektet Stoppested Flå.

Siden våren 2021 har Nyli vært involvert i Stoppested Flå. I Prosjektet gjennomførte Nyli intervjuer og spørreundersøkelser for Flå Vekst, etterfulgt av kursprogram for lokalt næringsliv.

Våren gjennomførte vi intervjuer av ulike personer i roller som ordfører, kommunaldirektør, ledere av hyttevel utbyggere og lokalt næringsliv. På bakgrunn av informasjonen vi hentet inn gjennom intervjuer og spørreundersøkelser blant innbyggere og hyttefolk kunne vi utarbeidet en helhetlig rapport over dagens situasjon og reelle ønsker/behov som fantes i kommunen.

Høsten 2021 gjennomførte vi vårt kursprogram Smart Salg i Nye Tider, med det formål om å styrke lokalt næringsliv. Les mer om kursprogrammet her.

Takk!
Din henvendelse er mottatt.

Du vil høre fra oss i løpet av kort tid