Et unikt program som setter fokus på hva den enkelte bedrift kan gjøre og hva man kan gjøre i felleskap for å skape økte verdier.

I dagens marked er det viktig og raskt tilpasse seg endringene som vil gi økt verdiskapning for din bedrift.
Det er viktig å tilegne seg kompetanse ved å få inspirasjon fra andre bedrifter samt å ha gode rådgivere man kan diskutere muligheter med.

Programmet inneholder:

2 samlinger

6 lærerike moduler gåes igjennom for å sikre bedrifters muligheter.

Ved å bevisstgjøre og øke kompetansen til kunder på ulike områder avdekker vi behov for endring og potensialet for økt verdiskapning. Vi har kurset over 150 bedrifter de siste par årene innen de fleste næringer. Vi vet at de områdene som vi setter fokus på gir bedriftene verdi.

1 til 1 samtaler

Sammen med den enkelte bedrift legger vi opp en plan som vi følger opp 1 til 1 med den enkelte bedrift i 3 måneder.

Vi gir bedriften personlig oppfølging noe som sikrer et faglig og praktisk utbytte av kursprogrammet.

Her går vi fra teori til praksis for å skape resultatene.

1 samling for å styrke samarbeid og tettstedsutvikling

På våre samlinger og i våre samtaler ser vi muligheten for samarbeid mellom ulike bedrifter.

Vi ser på hvordan tettstedet kan utvikles ved å styrke bedriftene. Vi har jobbet med tettsteder i ulike deler av Norge og bringer nyttige erfaringer 

Hvem er drømmekunden din

Hvordan finner du kunden

Måle resultater er viktig

Hvilke fysiske og digitale omstillinger trenger du å gjøre

Arrangementer og markeder hva kan det bety for hvem

Tidspress og hvordan prioritere

Samarbeid kan gi deg nye muligheter

Hvordan organisere arbeid mer effektivt

Øk verdiskapning i selskapet

Alt for ofte greier vi ikke å gjøre nødvendig endringer som trengs for at vi skal skape økt verdi i selskapet vårt. Ved å bli del av vårt program får du hjelp til å ta de riktige stegene. 

Start i dag

Det er ofte ikke de store endringene som skal til, men man må ta initiativet til endring. Ved å delta på vårt program vil du få hjelp til å ta de riktige stegene til riktig tid.

Vi har erfaringen og eksemplene

Vi har jobbet med over 150 bedrifter de seneste årene og vi har lært oss at endringer i markedet kommer for de fleste bransjer.  Hva må man gjøre for å følge med og sikre bedriftens vekst diskuterer vi i dette programmet.

Vi skaper en arena for kreative samtaler om samarbeid og ulike andre aktiviteter

Vår erfaring er at mange personer sitter med gode idéer, men man har ikke etablert en arena for å diskutere de. Vi kommer med mange eksempler fra andre steder som vi ser at gjør at personer engasjerer seg.  

Vi jobber for kundens suksess

Fornøyde kunder er det viktigste tegnet på suksess. Det gjelder da å starte en prosess som sikrer at du får nye og lojale kunder.

Hva sier noen av kundene:

"Både kurset og samtalene har gitt oss verktøy og perspektiver som både inspirerer og motiverer! De har en jordnær tilnærming til både salg og markedsføring som er lett å følge opp i en travel hverdag!"


TORSTEIN BARLUND
Mjøsbil AS
«Hjelpen vi har fått har vært veldig bra. Nyli er utrolig imøtekommende, hands on, tar initiativ og er veldig på ballen! Vi får nå markedsbistand og hjelp til å bli satt på kartet i forhold til hytteturister i Gol og i Hallingdal.»


MARTIN KILMARK
Gol IL
«Tusen takk for inspirasjon og oppfølging underveis i kurset og fra oppstart til suksess. Fra vi diskuterte hva vi skulle hete, til hvilke produkter vi skulle selge, til bruk av fysisk og digital tilnærming til kunder.»KIRSTI OG EINAR
Bygdebørsen
"Ikke standardisert stoff, men basert pa dialog og tilpassing til min situasjon. Kreativ tenkning rundt nye mulighter for profilering og samarbeid. Bra at dere har stort fokus på produkter og konkrete tjenester. Dere inngir tillit og er lette å kommunisere med.
HEGE JACOBSEN
Trojo Orientalske Tepper
"Jeg gikk videre med Nyli AS fordi at de har så kreative løsninger på markedsføringen, og at de er så spot on!"
KJERSTI KLEVEN
Kjersti´s Mat og Vinhus AS
"Nyli AS har hjulpet meg å utvikle og få kontroll på nettsiden, samt være mer målrettet i ulike markedsaktiviteter for å tiltrekke de rette kundene."


ELIN APELAND
Haukeli Hytter og Hus AS
"Nyli AS leverer et konsept som er engasjerende både for den som er nyoppstarta og den som har mange år i bransjen bak seg. De trigger skapertrangen til de som er ferske og gir et lite spark i baken til de som har vært med lenge. Nyli er kunnskapsrike, kreative og framme i skoa! "

KRISTIAN KVALVIK
Sport1 Hitra
"Samarbeidet med Nyli - lokal verdiskapning har fungert veldig bra. Det jeg setter mest pris på er det tillitsforholdet vi har skapt sammen. Hva vi har gjort sammen har gitt gode resultater"

CHARLES ANDRÈ LINDBERG
Skydome AS

Takk!
Din henvendelse er mottatt.

Du vil høre fra oss i løpet av kort tid