Om Nyli AS

Lokal verdiskapning

Vi er en rådgiver og løsningsleverandør, med 30års erfaring i hvordan bedrifter kan lykkes med tradisjonelt og digitalt salg. I de siste 7 årene har vi jobbet med verdiskapning for lokalt næringsliv, utviklingsselskaper, næringslag, kommuner og fylker.

Handlemønsteret er kontinuerlig i endring innen de fleste sektorer, og siden 2020 mer enn noensinne. I 2023 skaper uforutsigbare strømpriser, høyere lånerenter samt høyere drivstoff- råvare og byggevarepriser bekymring.  Vi ser endringer i handelsmønstre og utfordringer I mange bransjer. Det er derfor tid for å tenke nytt og annerledes, og det er helt nødvendig å henge med i utviklingen. For enkelte bedrifter kan det være avgjørende..

 

Vi er i vekst og ønsker til enhver tid å sikre at våre kunder får den hjelpen de trenger ved hjelp av kompetente personer som er tilgjengelig i henhold til kundens behov. I hele landet bistår vi lokale bedrifter med å forbedre salgsarbeid og digitale markedsføringsaktiviteter opp mot ulike kundegrupper blant innbyggere, fritidsboligeiere og turister.

Vår erfaring er at det ikke er komplekse og dyre endringer som skal til for å lykkes, men det å gjøre de riktige tingene på̊ riktig måte til riktig tid.

Nyli AS – Lokal verdiskapning har jobbet med lokalt næringsliv innen de fleste sektorer, og vet hva som skal til. Rådgiverne er kreative, engasjerende, pragmatiske og løsningsorienterte og hjelper deg fra første samtale.

HENNING NYBO

Rådgiver / Partner

ØISTEIN LINDMARK

Rådgiver / Partner

TOM GODTLAND

Rådgiver

Gilbert Borgen-Veland

Digitalproduksjon

Kontakt oss

GRATIS LÆRINGSMIDLER

Takk!
Din henvendelse er mottatt.

Du vil høre fra oss i løpet av kort tid