Om Nyli AS

Lokal verdiskapning

Vi er en rådgiver og løsningsleverandør, med 30 års erfaring i hvordan bedrifter kan lykkes med tradisjonelt og digitalt salg!

I de siste 6 årene har vi jobbet med verdiskapning for lokalt næringsliv, utviklingsselskaper, næringslag, kommuner og fylker. Bare i de siste to årene har vi jobbet med over 130 kunder og vi har hatt over 80 på våre kursprogram som nå støttes av fylkenes BIO-middelordninger. Ta kontakt med oss om dere vil høre mer om dette.

Vi var 2 når vi startet – nå er vi 4.

Kundenes handlemønster er kontinuerlig i endring, og siden 2020 mer enn noensinne. For mange har de beste løsningene vært tradisjonelt salg i kombinasjon med digital markedsføring, og e-handel. Det er helt nødvendig å henge med i utviklingen nå! – vi hjelper dere i å komme raskt på banen.

I hele landet bistår vi lokale bedrifter med å forbedre salgsarbeid og digitale markedsføringsaktiviteter opp mot ulike målgrupper blant innbyggere, fritidsbolig og turister.

Vår erfaring er at det ikke er komplekse og dyre endringer som skal til for å lykkes, men det å gjøre de riktige tingene på̊ riktig måte til riktig tid. Det gir ofte raske resultater.

Nyli AS – Lokal verdiskapning har jobbet med lokalt næringsliv innen de fleste sektorer, og vet hva som skal til. Rådgiverne er kreative, operative og løsningsorienterte og hjelper deg fra første samtale.

HENNING NYBO

Rådgiver / Partner

ØISTEIN LINDMARK

Rådgiver / Partner

TOM GODTLAND

Rådgiver

Gilbert Borgen-Veland

Digitalproduksjon

Kontakt oss

GRATIS LÆRINGSMIDLER

Takk!
Din henvendelse er mottatt.

Du vil høre fra oss i løpet av kort tid