Stoppested Flå i Hallingdal

Flå Vekst ble etablert i 2014, som destinasjons- og næringsutviklingsselskap. I 2021 kan Flå Vekst skilte med omlag 50 medlemmer og prosjektet Stoppested Flå.

Siden våren 2021 har Nyli vært involvert i Stoppested Flå. I prosjektet gjennomførte Nyli intervjuer og spørreundersøkelser for Flå Vekst, etterfulgt av kursprogram for lokalt næringsliv.

Våren gjennomførte vi intervjuer av ulike personer i roller som ordfører, kommunaldirektør, ledere av hyttevel utbyggere og lokalt næringsliv. På bakgrunn av informasjonen vi hentet inn gjennom intervjuer og spørreundersøkelser blant innbyggere og hyttefolk kunne vi utarbeidet en helhetlig rapport over dagens situasjon og reelle ønsker/behov som fantes i kommunen.

Høsten 2021 gjennomførte vi vårt kursprogram Smart Salg i Nye Tider, med det formål om å styrke lokalt næringsliv. Les mer om kursprogrammet her.

Flere kundecaser