fbpx

Våre kunder er hoteller, eiendomsutviklere, håndverkere, skisentere, leverandører av hyttetjenester, aktivitetsparker, butikker, kafeer, guider med fler. Vi jobber med frivillighet, stiftelser og kommuner i distriktene for å skape verdier. I tillegg har vi også jobbet med kommuner og lokalt næringsliv om arrangementer som skal styrke lokalt næringsliv. Denne erfaringen bruker vi i vårt daglige kundearbeid.

Enkelhet, lekenhet, proaktivitet, sammen med pragmatisk tilnærming  gjør at vi raskt kan skape økt verdi.

Vi jobber daglig med kundene våre og trekker med oss erfaringer som skaper verdi både for nye og eksisterende kunder.

Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.

Markedsføring 

Våre tjenester innen markedsføring er å se på ser på hva man gjør i butikk i forhold til digitale medier. Vi ser på hvordan man effektivt kan presentere sine produkter og tjenester. Våre kunder setter pris på vår pragmatiske tilnærming som leverer effektive løsninger som skaper verdi. Det er ofte ikke tid og penger det står på, men små målrettede justeringer. 

 

Rådgivning 

Nyli har bred erfaring i mange ulike næringer og har de siste årene opparbeidet seg detalj kunnskap om lokalt næringsliv som ønsker større verdiskapning. Mange sitter alene med sine vurderinger og Nyli er en rådgiver man kan utveksle idéer og målrettede aktiviteter med. Ofte har vi erfaringer fra tilsvarende situasjon hos andre kunder og kan bidra med konkrete aktiviteter som har gitt resultater.  

 

Strategi 

Kundenes handle mønster endrer seg og det siste året i enda større grad enn tidligere. De fleste bedrifter bør vurdere sine salg og markedsførings aktiviteter, men det er ikke alt. Det blir viktigere og viktige å vurdere produktene og tjenestene man tilbyr. Mange av våre kunder har økt verdien til bedriften ved å selge nye produkter og tjenester på nye måter.  

 

Spørreundersøkelse 

Vi har erfaring med å kombinere tradisjonelle spørreundersøkelser med Quiz. Dette skaper et større engasjement og øker antall besvarelser. Flere av våre kunder har også trukket ut premier for å øke deltakelsen. Trengningen av dette har vi gjennomført med våre kunder og også lagt det ut i sosiale medier. Gå inn for å se nærmere på de oppdragene vi har utført. 

  

Video 

For noen av våre kunder innen eiendomsutvikling har vi produsert både visningsfilmer av visningshytter og dronefilming av hytteområder. Vi har hatt fokus på å kunne tiltrekke seg potensielle kjøpere uten at de nødvendigvis må reise til destinasjonen eller hytteområdet. I vår nye hverdag er det en helt annen mulighet til å kunne nå sin målgruppe gjennom det å presentere produkter og tjenester digitalt. 

 

Webinar  

Vi har god kompetanse i å gjennomføre webinarer. Dette er en tjeneste som vi også tilbyr våre kunder. Tjenestene vi kan tilby er annonsering, teknisk oppsett av webinar, hvordan få deltakere på webinar og invitasjoner. Webinarer kan være en del av en salgsprosess og vi ser på hvordan dette kan fungere for deg.

  

Målgruppe 

Vi bistår våre kunder i å definere sin målgruppe og drømmekunde. Dette gjør at våre kunder får et bedre bilde på hva de bør tilby av produkter og tjenester til sin kundeportefølje.  Vi har også fokus på hvilke markedsføringsplattformer det er riktig å bruke i kommunikasjon med sine kunder. 

  

Arrangementer 

Vi er deltaker i flere InnovasjonLaber i bla. Hallingdal. På bakgrunn av dette har vi vært med på gjennomføring av enkelte arrangementer som skal synliggjøre lokalt næringsliv på en bedre måte. I tillegg har de ansatte i Nyli lang erfaring i å fasilitere samt gjennomføre større og mindre arrangementer. Vi kan bistå våre kunder både i gjennomføring og markedsføring av denne type aktiviteter.  

  

Hyttetjenesteformidling 

Vi har arbeidet med flere aktører som er tilbydere av hyttetjenester i distriktene. Resultatet de har oppnådd er å bli enda mer synlig overfor hyttefolket. Vår målsetning har vært at det skal være enkelt for hyttefolket å bestille hyttetjenester. Dette har vi gjort i en kombinasjon av FB-annonsering og utarbeidelse av bestillingsløsninger. Vi tenker også kreativt i hva som kan tilbys av hyttetjenester nå som hyttefolket i større grad er villig til å bruke penger på mange av de samme tjenestene som de har tilgang til hjemme. 

 

Effektiviseringsverktøy  

Alt for ofte ser vi at kunder ikke har tid til å gjøre alt de skal og de utnytter kanskje heller ikke ansatte optimalt. Noen ganger kan det være hjelp i å bruke ulike verktøy. Nyli har erfaring med bruk av verktøy innen: kundeoppfølging, planlegging, markedsføring, salg, webdesign, og automatisk mailutsendelse. 

  

Markedsplan  

En markedsplan kan hjelpe deg til å bli litt mer strukturert og ikke bruke like mye tid hver gang du vurderer dine markedsføringstiltak. Med digital markedsføring kan man lett få oversikt over resultater av markedsføringen og ta stilling til hva man skal gjøre neste gang. En oversikt over hva man skal gjør er et nyttig verktøy for å bli målrettet i sin markedsføring på digitale kanaler.

 

Webside  

Nyli utvikler websider for sine kunder. Vår spisskompetanse innen salg og markedsføring gjør at vi setter fokus på hvordan websider skal understøtte salg og markedsføringsaktiviteter. 

 

Kontakt oss, så vi kan avklare om vi kan hjelpe deg også:

Du må ikke fylle inn telefonnummer, men vi kommer raskere i dialog 🙂